300768 osa %1 pohon %2: šířka pásma v čitateli >  dvojitá blokovací frekvence

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Šířka pásma čitatele filtru požadované hodnoty proudu popř. otáček je větší než dvojnásobná blokovací frekvence.

Toto chybové hlášení vznikne pouze pro všeobecnou pásmovou zádrž, když:

Filtr požadované hodnoty otáček 1:

MD 1516                                >                0.0 nebo

MD 1520                                <>                100.0

Filtr požadované hodnoty otáček 2:

MD 1519                                >                0,0 nebo

MD 1521                                <>                100.0

Filtr požadované hodnoty proudu 1:

MD 1212                                >                0.0

Filtr požadované hodnoty proudu 2:

MD 1215                                >                0.0

Filtr požadované hodnoty proudu 3:

MD 1218                                >                0.0

Filtr požadované hodnoty proudu 4.

MD 1221                                >                0.0

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Šířka pásma čitatele musí být menší než dvojitá blokovací frekvence.

Filtr požadované hodnoty proudu 1:

 

 

MD 1212 <= 2 * MD 1210

Filtr požadované hodnoty proudu 2:

MD 1215 <= 2 * MD 1213

Filtr požadované hodnoty proudu 3:

MD 1218 <= 2 * MD 1216

Filtr požadované hodnoty proudu 4:

MD 1221 <= 2 * MD 1219

Filtr požadované hodnoty otáček 1:

MD 1516 <= 2 * MD 1514

Filtr požadované hodnoty otáček 2:

MD 1519 <= 2 * MD 1517

-  MD1212: $MD_CURRENT_FILTER_1_BW_NUM (čitatel šířky pásma-filtr požadované hodnoty proudu 1)

-  MD1210: $MD_CURRENT_FILTER_1_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence- filtr požadované hodnoty proudu 1)

-  MD1215: $MD_CURRENT_FILTER_2_BW_NUM (čitatel šířky pásma-filtr požadované hodnoty proudu 2)

-  MD1213: $MD_CURRENT_FILTER_2_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence- filtr požadované hodnoty proudu 2)

-  MD1218: $MD_CURRENT_FILTER_3_BW_NUM (čitatel šířky pásma-filtr požadované hodnoty proudu 3)

-  MD1216: $MD_CURRENT_FILTER_3_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence- filtr požadované hodnoty proudu 3)

-  MD1221: $MD_CURRENT_FILTER_4_BW_NUM (čitatel šířky pásma-filtr požadované hodnoty proudu 4)

-  MD1219: $MD_CURRENT_FILTER_4_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence- filtr požadované hodnoty proudu 4)

-  MD 1516: $MD_SPEED_FILTER_1_BW_NUMERATOR (čitatel šířky pásma-filtr požadované hodnoty otáček 1)

-  MD 1514: $MD_SPEED_FILTER_1_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence- filtr požadované hodnoty otáček 1)

-  MD 1519: $MD_SPEED_FILTER_2_BW_NUMERATOR (čitatel šířky pásma-filtr požadované hodnoty otáček 2)

-  MD 1517: $MD_SPEED_FILTER_2_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence- filtr požadované hodnoty otáček 2)

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.