300756 osa %1 pohon %2: hystereze otáček vyhlazení požadované hodnoty proudu neplatná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota v datu stroje MD 1246: $MD_CURRENT_SMOOTH_HYSTERESIS (hystereze vyhlazení Mpož. závislého na otáčkách) je větší nebo rovná hodnotě v datu stroje MD 1245: $MD_CURRENT_SMOOTH_SPEED (práh vyhlazení Mpož. závislého na otáčkách).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zkontrolovat datum stroje MD 1246: $MD_CURRENT_SMOOTH_HYSTERESIS (hystereze vyhlazení Mpož. závislého na otáčkách) nebo MD 1245: $MD_CURRENT_SMOOTH_SPEED (práh vyhlazení Mpož. závislého na otáčkách) a případně korigovat.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.