300757 osa %1 pohon %2: přizpůsobovací faktor mezního momentu neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Přizpůsobovací faktor momentu MD 1191: $MD_TORQUE_LIMIT_ADAPT_SERVO (přizpůsobení mezního momentu servo) překročí meze formátu.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

U standardních motorů:

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

U cizích motorů:

Zkontrolovat datum stroje MD 1191: $MD_TORQUE_LIMIT_ADAPT_SERVO (přizpůsobení mezního momentu Servo) a případně korigovat.

.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.