18201 kanál %1 blok %2 tabulka křivek: tabulka %3 neexistuje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí << Doku viz také alarm 16776 >>

%3 = číslo tabulky křivek

Došlo k pokusu použít tabulku, jehož číslo tabulky není v systému / páru známo.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Změnit číslo tabulky v programovém příkazu nebo definovat tabulku křivek s požadovaným číslem tabulky.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.