18200 kanál %1 blok %2 tabulka křivek: stop chodu vpřed při definici CTABDEF není dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Programové příkazy, vybavující stop chodu vpřed, se nesmí vyskytnout v některé definici tabulky křivek. Systémová proměnná $P_CTABDEF může být dotázána, zda je právě aktivní tabulková definice.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

dejte do závorek blok s IF NOT($P_CTABDEF) ... ENDIF nebo odstraňte příkaz, vyvolávající stop chodu vpřed.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Nově spustit technologický program.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.