18202 kanál %1 blok %2 tabulka křivek: příkaz CTABEND bez CTABDEF není dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Definice tabulek křivek se ukončí v programu příkazem STABEND, programovaným bez předchozího zahájení definice tabulky křivek pomocí STABDEF.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Odstranit povel CTABEND z programu nebo vložit na příslušném místě v programu příkaz CTABDEF( ..) Opětně spustit program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.