18300 kanál %1 blok %2 Frame: Jemné posunutí není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Přiřazení jemného posunutí k nastavitelným Frame nebo základnímu Frame není možné, poněvadž MD $MN_FRAME_FINE_TRANS  není rovné 1.

Odezva

Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit program, nebo nastavit MD $MN_FRAME_FINE_TRANS  na 1.

Pokračování programu
            Vymazat alarm tlačítkem NC-START a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.