300610 osa %1, pohon %2: identifikace polohy rotoru neúspěšná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Podle měrných signálů nemohla být zjištěna žádná poloha rotoru, protože se nevyskytly signifikantní efekty nasycení.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Blokování startu NC.

Indikace alarm.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraven k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Zvýšit MD1019: $MD_CURRENT_ROTORPOS_IDENT (proud identifikace polohy rotoru) .

Zkontrolovat přípojné vedení mezi motorem a měničem (chybí fáze)

Zkontrolovat stykač motoru

Je přítomné meziobvodové napětí?

Zkontrolovat meziobvod (šrouby sedí pevně?)

Sepnutí hlídače Uce (reset vypnutím a opětným zapnutím zdroje napájení napětím)

Vyměnit výkonový modul 611D

Vyměnit regulační jednotku

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.