300609 osa %1 pohon %2: překročena mezní frekvence snímače

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Skutečná hodnota otáček překročí mezní frekvenci fg.max = 650kHz.

fg = nskut * MD 1005

 

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

 

Odpomoc

         Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

         Eventuálně nesprávný snímač.

- souhlasí MD 1005: $MD_ENC_RESOL_MOTOR (počet rysek snímače odměřovacího systému motoru) se skutečným počtem rysek snímače?

Kabel snímače motoru byl správně připojen?

Snínění kabelu snímače motoru je správně položeno?

Vyměnit motor (snímač je defektní)

Vyměnit snímač

Vyměnit regulační modul 611D

 

         

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.