300611 osa %1, pohon %2: nedovolený pohyb při identifikaci polohy rotoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy

%2 = číslo pohonu

Motor se během identifikace polohy rotoru otočil o větší hodnotu, než je zapsaná v MD1020: $MD_MAX_TURN_ROTORPOS_IDENT (maximální otáčení při identifikaci polohy rotoru). Otáčení mohlo být vyvoláno zapojením na otáčející se motor nebo samotnou identifikací.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTUON_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG není připraven k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Blokování NC-Startu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

NC není připraveno k provozu.

NC přepne na režim sledování.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Bylo-li otáčení vyvoláno samotnou identifikací a chyba se opakovaně vyskytuje, snížit MD1019: $MD_CURRENT_ROTORPOS_IDENT (proud identifikace polohy rotoru) nebo zvýšit MD1020: $MD_MAX_TURN_ROTORPOS_IDENT (maximální otáčení při identifikaci polohy rotoru).

Brzdit motor během identifikace.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech BAG tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.  

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.