28011 Doba IPO nepostačí pro NCU-Link. Doba cyklu linku: %1

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = mikrosekundy

Chybové hlášení modulu NCU-Link.

Všechny telegramy (zprávy) musí být přenášeny během jednoho IPO-taktu.

Platí to zejména pro opakování telegramu.

Tento čas nebyl dostatečný!

Parametr indikuje, kolik mikrosekund potřeboval NCU-Link-Modul pro odeslání telegramů.

Odezva

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
NC není připraven k provozu.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zvýšit IPO-Takt, tzn. přizpůsobit jedno z  MD na všech NCU:
IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO

SYSCLOCK_CYCLE_TIME

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.