28010 NCU-Link: NCU %1 nedostala telegram

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NCU

Chybové hlášení modulu NCU-Link.

Při provozu NCU-Linku nedošlo k odeslání zprávy (telegramu) z lokální NCU na NCU, uvedenou v parametru alarmu.

Může se jednat o problém v hardwaru. (sporadické poruchy ve vedení).

Odezva

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
NC není připraven k provozu.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Až po několika opakování telegramu se považuje zpráva za nedoručena”. Tento počet opakování lze zvýšit datem stroje

MD  LINK_MAX_RETRY_CTR.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.