28012 NCU-Link: Synchronizační takt se nedostavil %1 krát

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = počet taktů

Chybové hlášení modulu NCU-Link, které se nevyskytuje u NCU 1.

NCU jsou synchronizovány vlastním vedením NCU-Link-Taktu.  Četné hodinové impulsy po sobě se nedostavily.

Parametr udává, kolik taktů po sobě vypadlo.

Odezva

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
NC není připraven k provozu.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat hardware.

Pokračování programu

   VYP-ZAP NC-systém

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.