12330 kanál %1 blok %2: typ parametru %3 je špatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Při vyvolání prodcedury (podprogramu) se zjistilo, že typ aktuálního parametru nelze změnit na typ formálního parametru. Možné jsou 2 případy:

- parametr Call-by-reference: musí být přesně stejného typu na př.: STRING,                STRING.

- parametr Call-by-value: aktuální a formální parametr by v zásadě mohly být                rozdílné, pokud by byla možná změna. V daném případě jsou ale typy obecně                nekompatibilní, na př. STRING REAL.

z
do

 REAL

 INT

 BOOL

 CHAR

 STRING

 AXIS

 FRAME

REAL

 ano

 ano*

 ano1)

 ano*

 -

 -

 -

INT

 ano

 ano

 ano1)

 jestli hodnota 0...255

 -

 -

 -

BOOL

 ano

 ano

 ano

 ano

 -

 -

 -

CHAR

 ano

 ano

 ano1)

 ano

 ano

 -

 -

STRING

 -

 -

 ano

 jen když
1 znak

 ano

 -

 -

AXIS

 -

 -

 -

 -

 -

 ano

 -

FRAME

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ano

Tabulka    Konverze typů

1) Hodnota 0 odpovídá TRUE, hodnota ==0 odpovídá FALSE.
2) Délka řetězce 0 = FALSE, jinak TRUE

*)   Při konverzi typu z REAL do INT se při lomené hodnotě =0.5 zaokrouhlí nahoru, jinak                      se zaokrouhlí dolů.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Zkontrolovat předávací parametr vyvolání podprogramu a podle použití definovat jako parametr call-by-value příp. call-by-reference.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.