12340 kanál %1 blok %2: počet parametrů příliš velký %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Při vyvolání funkce nebo procedury (předdefinované nebo definované uživatelem) bylo předáno více parametrů, než je stanoveno.

Předdefinované funkce a procedury:
Počet parametrů je pevně uložen v NCK.

Uživatelem definované funkce a procedury:
Stanovení počtu parametrů (pomocí typu a názvu) se provádí při definování.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Zkontrolovat, jestli byla vyvolána správná funkce/procedura.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.