12350 kanál %1 blok %2: parameter %3 není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Byl proveden pokus, předat aktuální parametr, když nebyl přiřazen před tím ležící parametr osy.

Při vyvolání procedury nebo funkce může odpadnout přiřazení nepotřebných parametrů os, pokud potom není nutno předávat žádné další parametry.

Příklad:
N10 FGROUP(X, Y, Z, A, B)                ; max. možných 8 os

Následující parametry call-by-value by pak byly předobsazeny nulou, poněvadž kvůli chybějícím parametrům os se ztratilo přiřazení závislé na místě.

Osy, které lze vynechat, a následující parametry se u předdefinovaných procedur a funkcí nevyskytují.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

U předdefinovaných procedur a funkcí buď odstranit následující parametry nebo předat parametry ležící před tím. U uživatelem definovaných procedut a funkcí je nutno programovat předání parametrů podle pokynů v Návodu na programování výrobce stroje.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.