12360 kanál %1 blok %2: rozměr parametru %3 je špatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Překonntrolovat následující možnosti chyb:

1.                aktuální parametr je pole, ale formální parametr je proměnná eine Variable,

2.                aktuální parameter je proměnná, ale formální parametr je pole,

3.                aktuální a formální parametry jsou pole, ale ne s dohodnutými rozměry.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Technologický NC-program opravit podle výše uvedených příčin chyb.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.