12370 kanál %1 blok %2: rozsah hodnot %3 není dovolen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Vně inicializačního modulu byla přehlédnuta proměnná s rozsahem hodnot.

Definice globálních programových proměnných je dovolena pouze ve speciálních inicializačních modulech.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Odstranit údaj rozsahu hodnot (začíná klíčovým slovem OF) nebo definovat v inicializačním modulu proměnnou jako globální proměnnou a uvést rozsah hodnot.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.