12380 kanál %1 blok %2: dosaženo maximální velikosti paměti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Nebylo možno definovat data tohoto bloku, poněvadž maximální rozsah paměti, který řízení dat dává k dispozici, je vyčerpán, nebo protože datový modul již nemůže přijmout žádná další data.

Alarm se může také vyskytnout, odpracovává-li se sled více vyvolání podprogramů, aniž vznikne blok s působením na stroj (pohyb, prodleva, funkce M).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Zmenšit počet proměnných, zmenšit pole, nebo nechat zvětšit kapacitu řízení dat.

- Když mají být definována nová makra -> zvýšit datum stroje
         MD: 18160 MM_NUM_USER_MACRO.

- Když mají být definovány nové GUD -> zkontrolovat datum stroje
         MD: 18150 MM_GUD_VALUES_MEM, 18130 MM_NUM_GUD_NAMES_CHAN,                    18120 MM_NUM_GUD_NAMES_NCK.

- Když k chybě dojde při vykonávání NC-programu s definicemi LUD, nebo při použití                programů cyklů (parametry platí jako proměnná programu cyklů), je nutno zkontrolovat                            následující data stroje MD:
 
         28040 MM_LUD_VALUES_MEM,
         18242 MM_MAX_SIZE_OF_LUD_VALUE,
         18260 MM_LUD_HASH_TABLE_SIZE,
         28020 MM_NUM_LUD_NAMES_TOTAL,
         28010 MM_NUM_REORG_LUD_MODULES.                

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.