12320 kanál %1 blok %2: parameter %3 není proměnnou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Parametru REF nebyla při vyvolání podprogramu přiřazena proměnná nýbrž konstanta nebo výsledek matematického vztahu, i když je dovoleno pouze označení proměnné.

Příklady:
N10 XYZ (NÁZEV_1, 10, OTTO) nebo
N10 XYZ (NÁZEV_1, 5 + ANNA, OTTO)

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Odstranit z NC-bloku konstantu nebo matematický výraz.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.