12310 kanál %1 blok %2: při vyvolání procedury %3 chybí parametr osy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Při vyvolání podprogramu chybí parametr AXIS, který podle deklarace EXTERN by měl býát k dispozici.

Příkazem EXTERN se podprogramy definované uživatelem (procedury), které obsahují předání parametrů stanou "známými". Procedury bez předání parametrů potřebují dekklaraci EXTERN.

Příklad:
Podprogram XYZ (s formálními parametry):
         PROC XYZ (INT X, VAR INT Y, AXIS
         A, AXIS B)

Příkaz EXTERN (s typy proměnných):
         EXTERN XYZ (INT, VAR INT, AXIS,
         AXIS)

Vyvolání podprogramu (s aktuálními parametry):
         N10 XYZ (, Y1, R_TISCH)

Proměnná X je předobsazena hodnotou 0
Proměnná Y je obsazena hodnotou proměnné Y1 a předává výsledek po vykonání                                                podprogramu zpět do vyvolávaného programu.
Proměnná A se zavádí s osou do R_TISCH
Proměnná B chybí!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Ve vyvolání programovat parametr AXIS.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.