12300 kanál %1 blok %2: při vyvolávání podprogramu %3 chybí parameter Call-by-Reference

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

V defiici podprogramu byl uveden formální REF-Parameter (parameter call-by-reference), kterému při vyvolání nebyl přiřazen aktuální parametr.

Přiřazení se provádí při vyvolání podprogramu na základě polohy názvu proměnné, nikoliv na základě názvu!

Příklad:
Podprogram:                (parametry 2 call-by-value X a Y, parametr Z 1 call-by-reference)

PROC XYZ (INT X, INT Y, VAR INT Z)
:
M17
ENDPROC

Hlavní program:

N10 DEF INT X
N11 DEF INT Y
N11 DEF INT Z
:
N50 XYZ (X, Y)                ; REF-parametr Z chybí
nebo
N50 XYZ (X, Z)                ; REF- parametr Z chybí!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Všem parametrům REF (parametrům call-by-reference) podprogramu přiřadit při vyvolání proměnnou. "Normálním" formálním parametrům (parametrům call-by-value) nemusí být proměnná přiřazena; jsou předobsazeny s "0".

Pokračování programu

Smazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.