12290 kanál %1 blok %2: početní proměnná %3 není definována

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec početní proměnná

Jako početní proměnná jsou předdefinovány pouze R-parametry - všechny ostatní početní proměnné musí být před svým použitím definovány pomocí příkazu DEF. Počet početních parametrů je definován v datech stroje MD. Názvy musí být jednoznačné a nesmí se vyskytovat v řídícícím systému vícekrát (vyjímka: lokální proměnné).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

V definiční části programu určit požadovanou proměnnou (evtl. ve vyvolávaném programu, má-li to být globální proměnná).

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.