1003 ukazatel alarmu pro tento "samo se rušící" alarm %1 je nula

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = nesprávné číslo alarmu

Adresa (pointer nuly) použitá výrobcem kompilačního cyklu nebo operačním systémem pro samo se mazající alarmy není v systému dovolena.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Obraťte se s textem alarmu na Siemens AG A&D MC, Hotline
(Tel.: viz str. 11 resp. alarm 1000).                    
Zkontrolovat vyvolání setCCalarm/set alarm (...)

Pokračování programu

Alarm smazat tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.