1004 reakce na NCK-alarm je nesprávně projektována

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Odezva na alarm vyvolaná operačním systémem nebo výrobcem kompilačního cyklu je nesprávná.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC není připraven k provozu.

Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Obraťte se s textem alarmu na Siemens AG A&D MC, Hotline
(Tel.: viz str. 11 resp. alarm 1000).

Změnit odezvu alarmu.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.