1005 chyba operačního systému:  %1 parametr %2 %3 %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo chyby operačního systému

%2 = číslo parametru chyby operačního systému 1

%3 = číslo parametru chyby operačního systému 2

%4 = číslo parametru chyby operačního systému 3

Tento alarm indikuje, že operační systém zjistil závažnou chybu v systému.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připravena k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Obraťte se s textem alarmu na Siemens AG A&D MC, Hotline
(Tel.: viz str. 11 resp. alarm 1000).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.