1010 kanál %1: systémová chyba %2 %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo systémové chyby
%3 = číslo akce/název akce

Tímto alarmem jsou indikovány interní chybové stavy, které v souvislosti s uvedeným číslem chyby umožňují závěr o příčině a místě chyby.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC není připraven k provozu.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Stop interpretu.

Odpomoc

Obraťte se s textem alarmu na Siemens AG A&D MC, Hotline
(Tel.: viz str. 11 resp. alarm 1000).

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.