10742 Kanál %1 blok %2: distance WAB není platná nebo není programována

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
 

Možné příčiny jsou:
 
- V nějakém WAB bloku nebyl uveden parametr DISR, nebo jeho hodnota je menší nebo roven 0.
 
- Při najetí nebo odjetí na kružnici a s aktivní korekci poloměru nástroje je poloměr interně
 vytvořeného WAB obrysu negativní. Interně vytvořený WAB obrys je kruhem s takovým
 poloměrem, že při jehož kompenzaci s aktuálním korekčním poloměrem (součet z
 poloměru nástroje a offset hodnoty OFFN) vzniká středová dráha nástroje s
 programovaným poloměrem DISR.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Opravný blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

Start NC při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit program součástí.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.