14401 kanál %1 blok %2: transformace neexistuje

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Požadovaná transformace není k dispozici.

1                Příklad:
Bylo programováno: N220 TRAORI(3); 5-osá transformace č. 3 - ZAP.
Existuje ale pouze transformace č. 1 a č. 2.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

-                Změnit technologický program, programovat pouze definované transformace.
         Zkontrolovat MD: 24100 TRAFO_TYPE_n (přiřazuje transformaci k příkazům
         technologického programu.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.