27020 osa %1: vybaven Stop E                                                                                RESET

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy
Tento alarm přijde ve sledu alarmu "Překročena bezpečná rychlost" nebo "Překročena bezpečná koncová poloha" (při odpovídajícím projektování v MD: $MA_SAFE_VELO_ STOP_MODE příp. MD: $MA_SAFE_POS_STOP_MODE). Alarm označuje vybavení signálu LIFTFAST-ASUP a interní aktivaci "Bezpečné zastavení" (SBH).

Odezva

Indikace alarmů. Stop zpracování programu NC. Stop osy se STOP E. Blokování NC-Start. Indikace na rozhraní NC/PLC.
 

Odpomoc

Odstranit příčiny alarmu "Překročena bezpečná rychlost" nebo "Překročena bezpečná koncová poloha" (viz popis alarmů).

Pokračování programu

Odstranit chybu a stisknout tlačítko RESET (program je přerušen).


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.