17100 kanál %1 blok %2: digitální vstup/komparátor č. %3 není aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = č. vstupu

Došlo k pokusu, přes systémovou proměnnou $A_IN [n] číst číslicový vstup n, který nebyl aktivován přes MD NCK 10 350 FASTIO_DIG_NUM_INPUTS, popř. přes systémovou proměnnou $A_INCOn číst komparátorový vstup, který patří neaktivovanému komparátoru.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Příslušně změnit technologický program nebo data stroje.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.