17110 kanál %1 blok %2: digitální výstup č. %3 není aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = č. výstupu

Pokus číst nebo zapsat digitální výstup NCK (konektor X 121) pomocí systémové proměnné $A_OUT [n] s indexem [n] větším než horní mez uvedená v datu stroje
MD NCK 10 350: FASTIO_DIG_NUM_OUTNPUTS.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat index [n] systémové proměnné $A_OUT [n] pouze mezi 0 a hodnotou v datu stroje MD NCK 10 350: FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.