17120 kanál %1 blok %2: analogový vstup č. %3 není aktivní

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = č. vstupu

Pokus číst nebo zapsat analogový vstup n pomocí systémové proměnné $A_INA [n], který byl aktivován pomocí data stroje MD: 10300 FASTIO_ANA_NUM_INPUTS.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit technologický program nebo příslušné datum stroje MD.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.