14710 kanál %1 blok %2: chyba při generování bloku INIT ve funkci %3

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = identifikátor odpovědné funkce

0                Po rozběhu řídicího systému, RESETu (programu) a STARTu (programu) se v závislosti na datech stroje Maschinendaten $MC_RESET_MODE_MASK a $MC_START_MODE_MASK generují (nebo negenerují) inicializační bloky.
Přitom mohou následkem špatných nastavení dat stroje vzniknout chyby. Chyby jsou vypsány se stejnými chybovými hlášeními, která se objevují také, když funkce byla v programu součásti chybně programována.

1                Aby se zdůraznilo, že se chyba vztahuje k inicializační sekvenci, je navíc generován tento alarm.

2                Parametr %3 udává, která funkce je odpovědna za vyvolání alarmu při generování bloku INIT.

         3                Hodnota

         4                0:                Chyba při synchronizaci chod vpřed/hlavní chod.

         5                1:                Chyba při volbě korekce délky nástroje.

         6                2:                Chyba při volbě transformace.

         7                3:                Chyba při volbě posunutí nulového bodu.

8                Při rozběhu se navíc načítají makrodefinice a rozhraní cyklů. Dojde-li zde k chybě, je to hlášeno hodnotu = 4 nebo = 5.

Zejména při aktivní správě nástrojů je možné, že se na vřetenu resp. na držáku nástroje nachází zablokovaný nástroj, který přesto má být aktivován.

0                Při RESET budou tyto nástroje beze všeho aktivovány. Při START lze datem stroje $MC_TOOL_CHANGE_ERROR_MODE navíc nastavit, jestli má být generován alarm, nebo jestli se má zvolit automatickou strategii obcházení.

 

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

0                U parametru %3= 0 - 3:
Pokud se alarm resp. alarmy vyskytují při RESET:

Zkontrolovat nastavení dat stroje:  $MC_RESET_MODE_MASK,

0                $MC_TOOL_RESET_VALUE, $MC_TOOL_PRESEL_RESET_VALUE,

1                $MC_TOOL_RESET_NAME (jen při aktivní správě nástrojů)

2                $MC_CUTTING_EDGE_RESET_VALUE, $MC_SUMCORR_RESET_VALUE,

3                $MC_TOOL_CARRIER_RESET_VALUE,

4                $MC_GCODE_RESET_VALUES, $MC_EXTERN_GCODE_RESET_VALUES

5                $MC_TRAFO_RESET_VALUE

6                $MC_COUPLE_RESET_MODE_1

$MC_CHBFRAME_RESET_MASK.

 

0                Pokud se alarm resp. alarmy vyskytují při START:

Zkontrolovat nastavení data stroje $MC_START_MODE_MASK

0                a dat stroje '..._RESET_...' uvedených pod RESET

1                Zkontrolovat dara stroje.

2                Při aktivní správě nástrojů eventuálně vyjmout nástroj, uvedený v příslušném alarmu, ze vřetena,

3                resp. anulovat stav 'blokován'.

4                u parametru %3= 4:

5                Zkontrolovat makrodefinice v _N_DEF_DIR

6                Zkontrolovat adresáře cyklu _N_CST_DIR a _N_CUS_DIR

 

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.