14701 kanál %1 blok %2: počet disponibilních NC-bloků snížen o %3

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = počet nedisponibilních bloků

0                Po Reset se zjistilo, že počet disponibilních bloků se vzhledem k poslednímu Reset snížil. Příčinou je systémová chyba. Ve vykonávání technologického programu lze pokračovat po kvitování alarmu.
Klesne-li počet nedisponibilních bloků pod 28060 MM_IPO_BUFFER_SIZE, je vydán alarm POWERON 14700.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Postupovat jako při chybě systému.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.