14700 kanál %1 blok %2: prodleva při povelu do interpretoru

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Došlo k překročení průběžné doby interního řídícího povelu jako VOLBA (technologického programu), RESET (Reset kanálu), REORG (nová příprava mezipaměti chodu vpřed) a NEWCONFIG (změna specifických konfiguračních dat stroje MD = teplý start).

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Jestliže k chybě průběžné doby došlo následkem velkého momentálního zatížení systému (na př. v oblasti MMC nebo při použití OEM), může být možný bezchybný provoz po opakování programu/obsluhy. Jinak je nutno kontaktovat s co nejpřesnějším popisem chyby servisní oddělení SIEMENS AUT2.

0                Hotline Germany tel.: 09131 -98- 3836

1                                           FAX: 09131 -98- 1350

 

0                

1                 Pokračování programu

VYP - ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.