4013 Chybná projekce NCU-Linku datem stroje %1 = %2, na NCU_1 = %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = Řetězec: označení data stroje
%2 = Index: MD-Array-Index
%3 = Hodnota_MD MasterNCU

Na lokální jednotce NCU byla zjištěna  projekce link modulu rozdílná od Master NCU NCU-Clusteru. Přes projekci link modulu se stanoví systémový takt, přenosová rychlost komunikace a maximálně možné opakování zprávy.

K tomu se používá těchto dat stroje:

         SYSCLOCK_SAMPL_TIME_RATIO,

         IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO,

         LINK_RETRY_CTR,

         LINK_BAUDRATE_SWITCH,

         SYSCLOCK_CYCLE_TIME

Tato data stroje musí mít na všech jednotkách NCU stejnou hodnotu.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Blokování stopu NC při alarmu.

 

Odpomoc

Data stroje potřebná pro projekci link modulu musí být na všech jednotách NCU clusteru stejná.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.