4012 Datum stroje  %1[%2] obsahuje neplatné označení

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje MD
%2 = index: index pole dat stroje
 

Zvolené označení není platné. Platnými označeními jsou:

AX1 - AXn       označení os stroje

N1AX1 - NnAXm  označení link-os (NCU + osa stroje)

               Jen při úrovni vylepšení 'NCU-Link'!

C1S1 - CnSm     označení kontejnerové osy (kontejner + místo v kontejneru)

               Jen při úrovni vylepšení 'osový kontejner'

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Blokování stopu NC při alarmu.

 
 

Odpomoc

Používat korektní označení

Pokračování programu

 VYP-ZAP NC-systém.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.