4014 Osa %1 v %2 několikrát definována

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje
%2 = řetězec: datum stroje

Došlo k vícenásobnému přiřazení osy.

Jako osa se zde označuje:

osa stroje

link osa

osa na místě v kontejneru

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Blokování stopu NC při alarmu.

Odpomoc

Korektní, jednoznačné přiřazení os.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.