16790 kanál %1 blok %2: parametr je nula nebo chybí

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Byla zapnuta vazba, u které je relevantní parametr uveden s nulou nebo nebyl zapsán.
(Na př. jmenovatel v dělícím poměru).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

-                V datech stroje MD projektovat vazbu odpovídajícím způsobem
         (kanálové datum stroje MD: 42300 COUPLE_RATIO_n),

-                nebo opravit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.