10231 [pouze do SW 3.x] BAG %2 Kanál %1 Stop programu nedovuluje změnu pracovního režimu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo BAG
 
 

Ze "stavu programu - zastaven" (signál rozhraní DB 21 - 28, DBX 35.2, vybaveného NC-stopem) je pouze dovoleno pokračovat v souvislém programovém režimu (pomocí NC-START).

 

 

Odezva

Indikace alarmu.
 

 

 

Odpomoc

Chcete-li změnit pracovní režim, pak můžete přecházet do nového režimu prostřednictvím "stavu programu - přerušen" (signál rozhraní DB 21 - 28, DBX 35.4) - vybaveného "resetem".
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.