300765 osa %1 pohon %2: měření v meziobvodu není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Jestliže pevné napětí MD 1161 MD 1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí) = 0, není vzhledem ke špatné verzi hardwaru možné měření v meziobvodu.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

V datu stroje pro pevné napětí MD 1161 MD 1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí) zapsat hodnotu větší než nula nebo objednat novou verzi hardwaru regulačního modulu.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.