300764 osa %1 pohon %2: režim nouzového zpětného pohybu/generátorický provoz není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Nouzový zpětný pohyb/generátorický provoz je možný pouze při aktivním měření v meziobvodu (MD 1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí) = 0). U staré verze hardwaru není meziobvodové měření, proto se objeví eventuálně dodatečné chybové hlášení 300765, když je u staré verze hardwaru nastaven regulační modul MD 1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí) = 0.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

V datu stroje MD 1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí ) zapsat hodnotu nula nebo objednat novou verzi hardwaru pro regulační modul.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.