300763 osa %1 pohon %2: režim nouzového zpětného pohybu/generátorický provoz neplatný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota, zadávaná povelem G z NC, musí být v rozsahu 0 ... 7.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_RECATION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Kontrola parametrizování (povel G v NC).

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.