26015 osa %1 datum stroje %2[%3]: hodnota není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena
%2 = řetězec: označení data stroej MD
%3 = index: index pole dat stroje MD

Datum stroje obsahuje neplatnou hodnotu.

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Opakovat zadání se správnou hodnotou a Power On.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.