16903 kanál %1 ovlivnění programu: akce %2 v aktuálním stavu není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo/název akce

Dotyčná akce nemůže být t.č. zpracovávána, což se může vyskytnout např.: při zavádění dat stroje.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Čekat, až jiný postup je ukončen, popř. postup zrušit talčítkem RESET a obsluhu opakovat.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha neí nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.