14094 kanál %1 blok %2: v polynomické interpolaci programován polynom řádu většího než 3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Řád polynomu u polynomické interpolace vyplývá z počtu programovaných koeficientů osy. Maximální možný řád polynomu je 3, t.zn., že osy sledují funkci:

f(p) = a0 + a1 p + a2 p2 + a3 p3

Koeficient a0 je skutečná poloha při startu interpolace a neprogramuje se!

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Redukovat počet koeficientů. Polynomický blok může mít maximálně tvar:
N1 POLY PO[X]=(1.11, 2.22, 3.33) PO[Y]=(1.11, 2.22, 3.33)
N1 PO[n]=... PL=44

n ... označení osy, max. 8 dráhových os v bloku

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.