10224 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Povel odmítnut

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
 
 

Kanál obdržel povel, který momentálně nelze vykonat, např.:
aktivace testu programu je pouze možná v automatickém režimu v stavu RESET.

 

 

Odezva

Indikace alarmu.
 

 

Odpomoc

Stisknout RESET a znovu dát povel.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm výmazovou klávesou. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.