10225 kanál %1: povel odmítnut

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Kanál dostal povel. Povel nelze vykonat.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Stisknout RESET.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.