10226 [pouze do SW 3.x] Kanál %1: Reset přerušen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
 
 

Během resetu došlo k chybě, takže nelze pokračovat v sekvenci.

 

 

Odezva

Indikace alarmu.
Kanál není připraven k provozu.
BAG není připraven k provozu.
Blokování NC-Startu

 

 

Odpomoc

Znovu stisknout RESET.
 

Pokračování programu

 

Zrušit alarm ve všech kanálech tohoto BAGu klávesou RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.